Disclaimer

  1. Inleiding

Persch Art International B.V. is een bedrijf geregistreerd in Nederland, Kamer van Koophandel Rotterdam, Handelsregisternummer: 77185382 BTW registratienummer: NL860927040B01.

De volgende voorwaarden zijn geldig voor alle transacties tussen Persch Art International B.V. en haar klanten.

  1. Artikelen

Alle goederen die op deze website worden getoond, zijn in de staat zoals ze worden weergegeven en beschreven. De getoonde goederen zijn authentiek en veel ervan zijn eerder in gebruik geweest. Dit betekent dat sommige objecten mogelijk niet volledig uniform van textuur en kleur zijn en sporen van slijtage kunnen vertonen. Dit vormt geen aantasting van de artikelen, maar draagt ​​bij aan het karakter en de uniciteit van elk object. De informatie die aan elk item wordt gegeven, is naar onze beste kennis, maar wordt zonder garantie gegeven.

  1. Aanbiedingen

Genoemde prijzen zijn inclusief alle lokale belastingen (BTW) en handling en verpakking, maar exclusief de kosten van verzending of eventuele heffingen die op de bestemming worden geïnd (zoals importtarieven of invoerrechten). Transportverzekering is inbegrepen in de verzendkosten. De weergave van de artikelen en de aangegeven prijzen op de website vormen geen aanbod. Na ontvangst van een koopverzoek door de klant, stuurt Persch Art International B.V. een aanbieding onder voorbehoud van voorafgaande verkoop naar het e-mailadres dat door de klant in zijn koopverzoek is opgegeven. Als de klant de aanbieding binnen 7 dagen per omgaande e-mail bevestigt, wordt de aanbieding definitief en bindend. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling van de aangeboden artikelen en kosten van verzending vooraf te geschieden. Indien betaling niet binnen 7 dagen na aanvaarding van het aanbod door de klant is ontvangen, vervalt het aanbod zonder verdere verplichting van Persch Art international of de klant.

  1. Betaling

U kunt betalen via overschrijving op een bankrekening van Persch Art International B.V. in Nederland of via PayPal.

  1. Verzending

Verzending geschiedt door PostNL of per koeriersdienst. Zendingen worden zo snel mogelijk verzonden, maar niet later dan vijf dagen na ontvangst van betaling. De verzending duurt 2 tot 10 dagen, afhankelijk van de grootte en vorm van de artikelen, de bestemming en de verzender. Persch Art International B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele invoerformaliteiten of vergunningen aan de kant van de koper.

  1. Retourbeleid

Aangekochte artikelen kunnen binnen 14 dagen na levering op bestemming geretourneerd worden. Artikelen dienen in originele staat en met transportverzekering te worden geretourneerd. Restitutie vindt plaats binnen 7 dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel. Verzendkosten worden niet terugbetaald.

  1. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en contracten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht voor de rechtbank te Rotterdam, Nederland.

Persch Art

Parklaan 15
3016 BA Rotterdam
T +31 (0)10 75 00 600

Contact

Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht.

Persch Art

Parklaan 15
3016 BA Rotterdam
T +31 (0)10 75 00 600

Contact

Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht.