Anton Mauve (Zaandam 1838 – Arnhem 1888)

“Studie van een boom” (1863)

Met zijn sfeervolle landschappen was de Nederlandse landschapschilder Anton Mauve van invloed op het vroege werk van Vincent van Gogh. Als aangetrouwde neef van Van Gogh zou hij hem leren schilderen ‘naar het leven’. Wij zouden nu zeggen, dat hij hem zou leren schilderen naar de waarneming. Hun wegen scheidden zich echter alweer binnen enkele maanden. Mauve vestigde zich evenals Hendrik Willem Mesdag in 1871 in Den Haag. Bekend zijn vooral zijn atmosferische schilderijen met daarop dieren van het platteland, zoals schapen en koeien. Hij sloot zich aan bij de kunstenaarsbeweging van de Haagse School. Deze bestond uit kunstenaars, die vooral het Nederlandse landschap schilderden. Ze legden daarbij de nadruk op atmosferische effecten. Dit bereikten ze door subtiele toepassing van contrasten tussen licht en schaduw, vaak in verschillende tinten bruin en grijs. Zij gingen steeds meer schetsmatig werken, met een ‘losse toets’, waar de latere impressionisten zo bekend om zijn geworden.

De kunstenaars in Nederland waren toentertijd overigens nog nauwelijks bekend met de impressionisten. Ze waren wel bekend met hun voorlopers, de kunstenaars van de School van Barbizon, met kunstenaars zoals Millet en Corot. Net als de gebroeders Matthijs en Jacob Maris was Mauve een leerling van Johannes Warnardus Bilders. Die kunstenaar fungeerde als een soort schakel tussen wat in Nederland gebeurde en de realistische traditie, die was ontstaan met de School van Barbizon. Mauve was net als mede Haagse School kunstenaar Weissenbruch lid van de ‘Hollandsche Teeken-Maatschappij’, een vereniging van aquarellisten. De aquarel kreeg in die tijd als op zichzelf staand kunstwerk steeds meer waardering. Eerder werd de aquarel als een onvoltooid kunstwerk beschouwd, een techniek die door kunstenaars vooral werd toegepast als voorstudie, als vluchtige compositieschets. Mauve geldt als een van de uitblinkers in deze techniek.

Dit werk betreft een studie van een boom in potlood van Anton Mauve en is gesigneerd door de kunstenaar met ‘fecit'(gemaakt door de kunstenaar zelf).

Persch Art

Parklaan 15
3016 BA Rotterdam
T +31 (0)10 75 00 600

Contact

Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht.

Persch Art

Parklaan 15
3016 BA Rotterdam
T +31 (0)10 75 00 600

Contact

Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht.