Christiaan Lebeau (Amsterdam 1878 – Dacau 1945)

“Portret van Lili Green, met blik naar links” (1919)

Chris Lebeau werd geboren op 28 mei 1878 in Amsterdam. Hij was de zoon van Jacques Charles Lebeau, die ondermeer werkte als machinist en winkelier en Grietje Scholte. Lebeau groeide op in een zeer arm en socialistisch gezin. Doordat zijn onderwijzer op de lagere school zijn tekentalent ontdekte, kreeg hij de mogelijkheid om door te leren. Hij doorliep tussen 1892 en 1895 met succes de Amsterdamse Kunst Nijverheid Tekenschool ‘Quellinus’ en daarna tussen 1895 en 1899 de Rijksschool voor Kunstnijverheid. Daarna volgde hij lessen op de theosofische Vâhana-school. Deze school was opgericht door de architect K.P.C. de Bazel en sierkunstenaar J.L.M. Lauweriks en leerlingen leerden er ontwerpen op de grondslag van meetkundige figuren, kwadraat, driehoek en cirkel. Lebeau werd daardoor sterk beïnvloed. Hij bleef in zijn kunst altijd de Art Nouveau trouw maar gebruikte daarbij wel vaak veel verschillende en ook nieuwe technieken.

Hij presenteerde zijn ontwerpen voor het eerst op de wereldtentoonstelling in Parijs in 1900. Maar Lebeau hield zich zeker niet alleen met batikken bezig. Hij was een zeer veelzijdig kunstenaar. Hij ontwierp onder andere dessins voor de linnenfabrikant E.J.F. van Dissel te Eindhoven, glas voor de glasfabriek Leerdam, maar ook dessins voor behang, affiches, postzegels, aardewerk en nog veel meer. Men kan zich beter afvragen wat hij niet ontworpen heeft. Het merendeel van zijn ontwerpen maakte hij in opdracht, maar als schilder maakte hij ook veel vrije werken waaronder landschappen, stillevens en naakten. In zijn schilderstijl is de Art Nouveau nauwelijks terug te vinden, hij werkte voornamelijk in een puur realistische stijl. Nadat de nationaal-socialisten in 1933 in Duitsland aan de macht waren, sloot Lebeau een schijnhuwelijk met een Duitse Joodse vluchtelinge. Tijdens de bezetting gebruikte hij zijn artistieke kennis voor het vervalsen van documenten. Op 3 november 1943 werden hij en zijn vrouw gearresteerd wegens hulp aan Joodse Nederlanders. Hij kon in vrijheid komen als hij beloofde zich van illegaal werk te onthouden, maar dat wees hij af. Via Vught, waar hij op 24 februari 1944 was terechtgekomen, werd hij op 25 mei 1944 overgebracht naar het concentratiekamp Dachau. Hij stierf daar in 1945 aan uitputting.

Lili Green (1885 – 1977) was danseres, choreografe, danspedagoge, actrice, pianiste en schrijfster. Lili Green wordt gezien als een belangrijke vertegenwoordiger van het dansexpressionisme. Zijvbracht haar jeugd door in Suriname. In Londen studeerde ze piano, Dalcroze-euritmie en klassiek ballet. Vanaf 1905 vestigde ze zich in Nederland.

In 1929 begon zij in ’s Gravenhage de School voor Bewegingskunst, en in 1930 opende ze ook een dependance in Amsterdam. Hier ontwikkelde zij een eigen bewegingsstijl en -leer die zij “emotionele plastiek” noemde. Greens grote voorbeeld en inspiratiebron was de danseres Isadora Duncan, die zij in 1905 had leren kennen. In haar eigen dansoptredens, onder de artiestennaam Vallya Ladowska, had ze voornamelijk de moderne, expressionistische stijl van Isadora Duncan gehanteerd. Met de emotionele plastiek wilde ze een bijdrage leveren aan de eigen identiteit van de Nederlandse danskunst. Ze legde haar opvattingen vast in een boek getiteld “Einfuhrung in das Wesen unserer Gesten und Bewegungen” (1929).

Greens werk vertoont overeenkomsten met dat van de choreograaf George Balanchine: de klassieke ballettechniek werd van binnenuit gemoderniseerd. Green zocht naar de raakvlakken van vrije dans en klassieke techniek. Twee uitgangspunten van deze dansstijl zijn het bewegen vanuit je eigen centrum en de ritmes die bepaald worden door het verzet tegen zwaartekracht of juist het toegeven daaraan. Naast het lesgeven bleef Green ook optreden en werkte ze als choreografe. Als actrice stond zij onder andere naast Albert van Dalsum in de voorstelling Vrouwe Emer’s grote strijd, in 1922. In 1936 ontving zij de gouden medaille voor danskunst op de Olympische Spelen in Berlijn. Tot 1939 werkte ze mee aan de Nederlandse Dansliga, een stichting die de belangen van dansers behartigde.

Dit werk betreft een lithografie van Chris Lebeau en komt uit een set van 2 werken. Een blik naar rechts en een blik naar links.

Persch Art

Parklaan 15
3016 BA Rotterdam
T +31 (0)10 75 00 600

Contact

Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht.

Persch Art

Parklaan 15
3016 BA Rotterdam
T +31 (0)10 75 00 600

Contact

Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht.